0

K2 專題研習 - 環保設計師 之 FROZEN 垃圾車

敗家媽媽 於 2015-05-29 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 2077

分類:手工藝
今次呢個應該 K2 最後一次o既親子勞作喇啩?!

專題研習好在係一早已經收到通知, 

比一般親子勞作係多 d 時間預備

既然今次o既主題係環保, 

我地o係落手做之前儲下"垃圾"先, 

睇下點樣廢物利用?!

今次專題可以製作用品, 玩具或吊飾

我都冇乜idea整乜好, 

對住 d 紙盒廁紙筒真係冇乜o野好諗

問小齊佢冇乜 idea, 最鍾意當然係 FROZEN...

errr... 都好啦, 整玩具可能會容易d

拎埋d 舊玩具出o黎拼湊下先


既然鍾意 FROZEN 不如整下FROZEN 花車?

(靈感o黎自上次去東京disneyland 見過o既FROZEN 花車 (見前文)...hehe)
廁紙盒做基礎車身, 插支閃閃棒落去


色紙我唔係好夠藍色o既FROZEN 色, 唯有變化下用紫色


將 D 包裝盒包裝下包好晒之後初步外型係咁~

唔講都唔知係花車...haha


基本車身有喇, 跟住就係加decoration o既環節

出動私伙 Martha Stewart Punch!


呢D 工作可以交比小齊


包裝用剩左果D 紙就叫佢用Punch cut d 花瓣出o黎整好就放落個罐備用


小齊開頭整得慢d, 後尾整多左熟左就快返d


加埋媽媽手工箱o既紫色Prima 紙花 

(呢個都係我點解整紫色tone o既原因, 因為紫色材料較多)


集合埋一齊


媽媽就將d 花瓣貼落呢舊類似扭蛋盒o既物體度


整左兩個半球o既花球

因為媽媽鍾意 Hydrangea 所以買呢個 Punch,  

整出o黎效果都唔錯咖


貼埋珍珠貼


廁紙筒同羅紋帶就用o黎做車轆同花柱羅紋帶本身係買o黎整髮夾, 用剩左就而家用埋佢o黎裝飾個車身


阿女就幫手整 d character 卡紙諗住用o黎做 stand

好彩上次去日本 Tokyu Hands 買定左D FROZEN stickers


仲有Auntie Vivian 送比小齊o既手信


阿女就貼返佢地落卡紙等佢挺身d媽媽就用熱熔槍貼貼貼...

整到呢度開始似花車啦


阿女繼續幫手decorate, 

媽媽覺得架車寡寡地要加d o野先

加咩?!

魔"雪"奇緣當然要加雪~

之前聖誕節o係淘寶淘o既美勞用品又派上用場


叫阿女周圍"痴"o的雪
加左雪之後真係多左 FROZEN feel ~

整到呢度其實都完成得8899, 

係個車尾開關未諗掂點搞?


多得同學媽媽Ling ee 比魔術貼我地...

尋晚開壇整埋佢 (今日last day要交)


可以閂門啦~

貼埋姓名貼 (又係FROZEN~)


媽媽再用d 花瓣貼貼個車身


完成晒!!! 

FROZEN 垃圾車!!


小齊當然好鍾意啦


媽媽今日仲要人肉速遞幫佢拎返學~ 

而家要出發啦我~


同場加映: 媽媽人肉速遞實況~


今年o既親子勞作畫上句號啦~============================================

感謝 敗家媽媽 提供以上資料

敗家媽媽的網誌: http://buyjiamama.blogspot.hk/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
 • 攻略日期:N/A
  攻略地點:N/A
 • 攻略時間:N/A
  是次消費:N/A
0人比"掂"
 • 特搜總編E 於2015-06-01 13:38:30 留言
  恭喜!經過「SeeWide評審團」一致通過,你的發佈已被選為推薦攻略!你將獲得200經驗值作獎勵!
 • 舉報 回覆
 • No.1

最多能輸入300字

累積瀏覽 349956

全部攻略 629

全部回應 44